Veiligheidsopleidingen

De persoon die de functie van Veiligheidscoördinator uitoefent, moet conform het KB betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen beschikken over een diploma niveau A of niveau B. Een diploma niveau A is vereist voor grote bouwprojecten (> 3,2 miljoen euro). Voor kleinere bouwprojecten volstaat het diploma niveau B.

VEKMO is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Wij bieden volgende mogelijkheden aan tot het behalen van een diploma Veiligheidscoördinator niveau A of niveau B. 

Opleidingspakketten

1. Opleiding Veiligheidscoördinator niveau A (160u, Scroll naar onder voor het lessenoverzicht!): 2.950 euro, excl. BTW

REGISTREER HIER 
2. Opleiding Veiligheidscoördinator niveau B (80u, Scroll naar onder voor het lessenoverzicht!): 1.900 euro, excl. BTW

REGISTREER HIER
3. Bijscholingslessen voor Veiligheidscoördinatoren & Preventieadviseurs (Keuze uit meer dan 20 onderwerpen. Scroll naar onder voor het lessenoverzicht!): 150 euro, excl. BTW per les. Kies bij de registratie voor de juiste module.

REGISTREER HIER

De lessen gaan door in onze opleidingszaal te Heverlee.

Zelfstudie

Heeft u niet de tijd om deel te nemen aan de lessen, dan kan u na het zelfstudietraject deelnemen aan het examen Veiligheidscoördinator niveau A of niveau B. De voorbereiding op het examen bestaat uit de zelfstudie van de vigerende wetgeving (Welzijnswet, KB’s Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen ea.) en de relevante publicaties die door u zelf worden opgezocht. U krijgt van ons ter aanvulling een documentatiemap. U zal zelf het één en ander moeten opzoeken om op het examen goed te scoren. Bij twijfel volgt u best ons volledig opleidingspakket niveau A of niveau B. U kan zich als voorbereiding ook registreren voor één of meer van onze 'Losse Modules'. Voor info en prijzen over die modules, zie ‘Bijscholingen voor Veiligheidscoördinatoren & Preventieadviseurs’ bij de opleidingspakketten.

Prijs Zelfstudie (incl. documentatie en examen): 1.100 euro, excl. BTW - REGISTREER HIER

De examendagen worden maandelijks voorzien op de laatste dinsdagochtend van de maand en worden als volgt verrekend:
- 1e examenkans theorie & praktijk (mondelinge verdediging eindwerk) inclusief zelfstudie
- 2e examenkans theorie: 150 euro
- 2e examenkans praktijk: 300 euro

 Lees hier de betalings- en deelnemingsvoorwaarden voor zowel de opleidingen als zelfstudiekeuze.

 

Lessenoverzicht