Coördinatie veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid op de werkplaats

Coördinatie Veiligheid en Gezondheid is verplicht voor alle bouwwerken waar minstens twee partijen tegelijk of achtereenvolgens activiteiten uitvoeren op de werf. Deze coördinatie is zowel verplicht tijdens het ontwerp als tijdens de verwezenlijking.

De afdeling Coördinatie Veiligheid en Gezondheid van Vekmo draagt zorg voor de organisatie van veiligheid en gezondheid voor bouwwerken in de projectfase (op de tekentafel) en in de fase van verwezenlijking, zoals vastgelegd in het KB van 25 januari 2001.

Via de eigen en freelance medewerkers verzorgt VEKMO deze coördinatie op heel diverse projecten: wegeniswerken, kantoorbouw, waterzuivering, spoorwerken, particuliere woningbouw, rust- en verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, werken van burgerlijke bouwkunde en grote industriële werken. De voorbije jaren stonden we in voor de begeleiding van in totaal zo’n 3.000 projecten.

Ontwerpfase

De coördinator Veiligheid en Gezondheid identificeert de risicovolle elementen in het ontwerp en stelt op basis daarvan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een veilig verloop van de uitvoering.
Deze fase is van het grootste belang en biedt de coördinator V&G de mogelijkheid zijn meerwaarde aan te tonen.
De taak van onze coördinatoren omvat tijdens de ontwerpfase onder andere (dit gaat inhoudelijk verder dan de minimumprestaties voorzien in de wetgeving):

 • opvragen van (eventueel) reeds bestaande postinterventiedossiers (PID)
 • verkennend plaatsbezoek
 • één of meer besprekingen met opdrachtgever en ontwerper
 • analyse en suggesties m.b.t. materiaalkeuze, bereikbaarheid en later onderhoud
 • inventarisatie van alle knelpunten en verhoogde risico’s voor de verwezenlijking
 • voorstellen van suggesties naar uitvoeringsmethodes, gebruikte materialen, inplanting, werforganisatie, …
 • inventarisatie van alle aspecten met betrekking tot latere interventies
 • vastleggen van de te voorziene preventiemaatregelen
 • opstellen en finaliseren van alle coördinatie-instrumenten (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, postinterventiedossier)
 • advies over de ingediende offertes
 • opmaken van een verslag voor alle prestaties (bezoek, vergadering,…)

Verwezelijkingsfase

Tijdens de verwezenlijkingfase heeft de veiligheidscoördinator een preventieve, controlerende en administratieve functie.
Tijdens deze fase draagt de coördinator zorg voor onder andere:

 • coördinatie van het toepassen van de algemene preventie- en beschermingsregels
 • actualisatie van het veiligheids-en gezondheidsplan telkens dit nodig is
 • beheer van het coördinatiedagboek
 • ondersteuning van de preventieadviseurs van opdrachtgever en aannemers
 • opmaak van het postinterventiedossier (PID)
 • verstrekken van bijkomend advies waar nodig

Met het oog op een vlotte coördinatie en communicatie voorziet Vekmo een aangepaste bezoeksfrequentie, afhankelijk van het aantal aanwezige aannemers en de voorkomende risico’s op de bouwplaats.

Referenties

Coördinatie, V & G

De afdeling Coördinatie Veiligheid en Gezondheid van Vekmo draagt zorg voor de organisatie van veiligheid en gezondheid voor bouwwerken.

Lees meer >

Bouwcoördinatie

Voor u, als particulier of ondernemer, is bouwen vaak een eenmalige aangelegenheid. Daarom is het nuttig om voor de coördinatie ervan een beroep te doen op specialisten.

Lees meer >

Consultancy

Bij consulting ter plaatse begeleidt uw consultant u op het vlak van o.a. kwaliteit (ISO 9001), veiligheid (VCA, BeSaCC, OHSAS 18001) naar een zorgsysteem op maat van uw bedrijf.

Lees meer >

Opleidingen

Vekmo biedt opleidingen aan op het vlak van veiligheid en sociale vaardigheden. Zaken die van belang zijn bij bouwprojecten.

Lees meer >

Consultancy

Happy to share our experience… onze senior consultants zijn reizigers met een koffer vol bagage, ervaring opgebouwd in voorgaande opdrachten, een waaier aan oplossingen voor de meeste uiteenlopende organisatorische en structurele problemen in uw onderneming. Zij (bege)leiden u naar een geordende structurele manier van werken klaar voor ISO of VCA, OHSAS, ... en bieden u advies bij bedrijfseigen veiligheidsgebonden problemen.

Bouwcoördinatie

Your project – our sorrow… laat uw droomproject leiden door ervaren mensen die de problemen voor u oplossen en die u laten genieten van het proces en u de grijze haren besparen.

Coördinatie Veiligheid en Gezondheid

Added value for money… een team van geroutineerde coördinatoren met enkele duizenden vaak complexe werven als ervaring met bieden u de meerwaarde waarnaar u op zoek bent en veranderen de verplichting een coördinator V&G te hebben in een positieve ervaring.

Opleiding

Where practice meets knowledge… een uitgebreid team van specialisten, actief in hun eigen kennisdomein garandeert een gedreven discours over diverse thema’s en overstijgt het ex catedra lessenpakket. Wij hopen u met deze keuze te overtuigen van het belang van de gedoceerde materie en u de nodige tools aan te reiken om deze onmiddellijk in praktijk om te zetten in uw eigen werkomgeving.