Burgerlijke bouwkunde

Ingewikkelde werken van burgerlijke bouwkunde laten toe de historische viaduct uit 1929 met een lengte van 600 meter gelegen in Sint-Anna-Pede te vernieuwen en te verbreden naar vier sporen met een maximale vrijwaring van het oorspronkelijke uitzicht.

Hiervoor worden de pijlers van een nieuwe fundering voorzien met micro-palen.

Het brugdek rust op een pijlersysteem: telkens een stel van vier zuilen en een doorlopend blok (afgewerkt zoals de halfzuilen), welke rusten op de betonnen boog, en op de boogrug, via twee afgesnuite hoeken. Het uitkragend brugdek werd bij deze werken verbreed door middel van betonnen liggers en de overspanningen gerealiseerd in een staalstructuur. Aan weerszij rust het viaduct op een talud, waarover de spoorlijn loopt.

Gerelateerde partners

Geen gerelateerde partners gevonden

Coördinatie, V & G

De afdeling Coördinatie Veiligheid en Gezondheid van Vekmo draagt zorg voor de organisatie van veiligheid en gezondheid voor bouwwerken.

Lees meer >

Bouwcoördinatie

Voor u, als particulier of ondernemer, is bouwen vaak een eenmalige aangelegenheid. Daarom is het nuttig om voor de coördinatie ervan een beroep te doen op specialisten.

Lees meer >

Consultancy

Bij consulting ter plaatse begeleidt uw consultant u op het vlak van o.a. kwaliteit (ISO 9001), veiligheid (VCA, BeSaCC, OHSAS 18001) naar een zorgsysteem op maat van uw bedrijf.

Lees meer >

Opleidingen

Vekmo biedt opleidingen aan op het vlak van veiligheid en sociale vaardigheden. Zaken die van belang zijn bij bouwprojecten.

Lees meer >